Tato webová stránka bude brzy ukončena This website will be soon unavailable

Milý uživateli,

tato webová stránka bude k 31. 12. 2022 ukončena.

Prosím, ber na vědomí, že od 1. 9. 2022 se nebude možné již registrovat a nabídku budeš moct uplatnit dle podmínek jednotlivých slev.

Chceš i nadále čerpat další výhody ke své MultiSportce? Koukni na my.multisport.cz, kde na tebe čekají lákavé odměny, online cvičení pro dospělé i děti, ale i tematické články.

Děkujeme za pochopení

Tým MultiSport


Dear user,

this website will be terminated on December 31st 2022.

Please note that starting on September 1st 2022 it is not possible to register and you will be able to apply the offer according to the individual discounts, terms and conditions.

Do you want to continue enjoying further advantages to your MultiSport card? Visit my.multisport.cz where you will find attractive rewards, online workout videos for children as well as adults and also interesting articles.

Thank you for your understanding,

MultiSport team